خرید سوله در ورامین 1200متر

کد فایل: 19327

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه ، سن بنا: 12 سال ، متراژ سوله: 1200 برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: نساجی ارتفاع دیوار: سیمان ارتفاع تاج سوله: 10 وضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در ورامین13000متر

کد فایل: 18650

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: سیمان ، آب: دارد ، سن بنا: 30 ، متراژ سوله: 13000 برق: 160 ، نوع کاربری: مرغداری گاز: دارد ارتفاع دیوار: آجری ارتفاع تاج سوله: 4 وضعیت سند: 6 دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در ورامین2300متر

کد فایل: 18591

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

استان: تهران متراژ کل زمین: 18000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: چاه ، سن بنا: 30 سال ، متراژ سوله: 2300 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: مرغداری ، ارتفاع دیوار: آجریتعداد خط تلفن: 2 ، ارتفاع تاج سوله: 5/3 وضعیت سند: 3 دانگ مشاع

ادامه مطلب
  • 0