خرید سوله در مخصوص400متر

کد فایل: 37480

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2100 آب: دارد متراژ سوله: 400 برق: 100 آمپر مساحت اداری: 85 ، گاز: فشارقوی ، ارتفاع دیوار: استاندارد ، تعداد خط تلفن: 2 خط وضعیت سند: 6 دانگ

ادامه مطلب
  • 0