خرید سوله در فیروز بهرام200متر

کد فایل: 36960

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 500 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: ندارد متراژ سوله: 200گاز: ندارد ، ارتفاع دیوار: 5/5تعداد خط تلفن: نداردوضعیت سند: سند مادر دارد قولنامه ای

ادامه مطلب
  • 0