خرید سوله در شورآباد3000متر

کد فایل: 37161

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2500 ، متراژ سوله: 3000 ، برق: تک فاز ، مساحت اداری: 70 ارتفاع دیوار: استانداردوضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در شورآباد1500متر

کد فایل: 36948 ، :نام مالک/ مشاور کریمی ، استان: قم ، شهر: قم ، متراژ کل زمین: 10000 ، ، آب: دارد، متراژ سوله: 1500

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

برق: دارد

ادامه مطلب
  • 0