خرید سوله در شهر قدس330متر

کد فایل: 18623

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه آب ، سن بنا: 6 سال ، متراژ سوله: 330 برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد/ارتفاع دیوار: آجری تعداد خط تلفن: 6 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، وضعیت سند: صلح نامه

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در شهر قدس330متر

کد فایل: 18623

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه آب ، سن بنا: 6 سال ، متراژ سوله: 330 ، نوع برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد ارتفاع دیوار: آجری ، تعداد خط تلفن: 6 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، وضعیت سند: صلح نامه

ادامه مطلب
  • 0