خرید سوله در شهر قدس2600متر

کد فایل: 18793

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 5400 متراژ سوله: 2600برق: 100 آمپر گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 ، تعداد خط تلفن: 4 ، ارتفاع تاج سوله: 8 وضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در شهر قدس330متر

کد فایل: 18623

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: چاه آب ، سن بنا: 6 سال ، متراژ سوله: 330 ، نوع برق: 50 آمپر سه فاز ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد ارتفاع دیوار: آجری ، تعداد خط تلفن: 6 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، وضعیت سند: صلح نامه

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در شهر قدس350متر

کد فایل: 37449

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 744 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: دارد متراژ سوله: 350 برق: 100 گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5 ، مساحت نگهبانی: 100 ، تعداد خط تلفن: 3 خط وضعیت سند: تکبرگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در شهر قدس 550متر

کد فایل: 37014

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1500 آب: تانکر متراژ سوله: 550 برق: 50آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 60 ، گاز: دارد خط تلفن: دارد

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در شهر قدس380متر

کد فایل: 36904 ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

900 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، متراژ سوله: 380 ، ، برق: دارد ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 ، وضعیت سند: صلح نامه

ادامه مطلب
  • 0