خرید سوله در جاده مخصوص500متر

کد فایل: 37435

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 12000 آب: چاه آب متراژ سوله: 500 برق: 50آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 100وضعیت سند: اوقافی

ادامه مطلب
  • 0