خرید سوله در جاده مخصوص2200متر

کد فایل: 37069

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 30000 ، آب: انشعاب چاه متراژ سوله: 2200 برق: 50آمپر ، نوع کاربری: فرهنگی خدماتی، ارتفاع دیوار: 7/5 سرمایش و نوع آن: کولر ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: هیچکدام

ادامه مطلب
  • 0