خرید سوله در جاده قدیم800متر

کد فایل: 37349

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4200 آب: دارد متراژ سوله: 800 برق: 60امپر/مساحت اداری: 70 ، گاز: شهری ، ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: 3خط ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 وضعیت سند: 14جلد سند 6دانگ

ادامه مطلب
  • 0