خرید سوله در جاده قدیم606متر

کد فایل: 19164

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1035 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: 10 ساله ، متراژ سوله: 606 برق: 200 آمپر ، نوع کاربری: ماشین سازی گاز: دارد تعداد خط تلفن: 2 ، ارتفاع تاج سوله: 9 ، سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: شش دانگ جرثقیل سقفی: 16 تن

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در جاده قدیم 150متر

کد فایل: 19070

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 390 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد متراژ سوله: 150، برق: 100 آمپر ، نوع کاربری: هیچکدام گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/7 ، تعداد خط تلفن: 1 ، ارتفاع تاج سوله: 9 متر وضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در جاده قدیم 1475متر

کد فایل: 18920

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2106 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: نوساز ، متراژ سوله: 1475 ، برق: 100 آمپر ، نوع کاربری: صنعتی گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: 3 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 ، سرمایش و نوع آن: دارد ، گرمایش و نوع آن: دارد ، وضعیت سند: شش دانگ ،

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در جاده قدیم 200متر

کد فایل: 37365

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 100 آب: دارد متراژ سوله: 200 برق: 3تا 32 آمپر مساحت اداری: 50 ، گاز: دارد تعداد خط تلفن: داردوضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در جاده قدیم800متر

کد فایل: 37349

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 4200 آب: دارد متراژ سوله: 800 برق: 60امپر/مساحت اداری: 70 ، گاز: شهری ، ارتفاع دیوار: 6 تعداد خط تلفن: 3خط ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 وضعیت سند: 14جلد سند 6دانگ

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در جاده قدیم 250متر

کد فایل: 37224

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 520 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: تانکر متراژ سوله: 250 برق: 25 تعداد خط تلفن: دو خط وضعیت سند: شش دانگ ،

ادامه مطلب
  • 0