خرید سوله در تهران750متر

فروش 750 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39226 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 750 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 300 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 200 ، گاز: ندارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 750000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39226 سالن و سوله تهران تهران فروش 750 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران750متر

فروش 750 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39210 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 750 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 40آمپر+3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39210 سالن و سوله تهران تهران فروش 750 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران750متر

فروش 750 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39136 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 750 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 330 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 60 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 8/5 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ندارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 600000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39136 سالن و سوله تهران تهران فروش 750 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0