خرید سوله در بر جاده مخصوص2700متر

کد فایل: 37243

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 9300 آب: داردمتراژ سوله: 2700 برق: دارد ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 970 ، گاز: دارد ، تعداد خط تلفن: داردوضعیت سند: شخصی

ادامه مطلب
  • 0