خرید سردخانه چالوس

خرید سردخانه چالوس کد ملک :۳۷۹۳۴ مساحت کل : ۱۵۰۰۰/ مساحت سالن:۵۰۰۰ /مساحت دفتری: ۱۰۰/سرایداری: برق :  دارد۴۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سرد خانه چالوس,خرید سرد خانه چالوس کمربندی ,خرید سردخانه چالوس,خرید سردخانه چالوس,خرید سردخانه چالوس کمربندی  خرید سرد خانه چالوس، خرید سر خانه چالوس کمربندی
ادامه مطلب
  • 0