خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک :۳۸۰۴۱ مساحت کل : ۲۵۰/ مساحت سالن: ۱۲۵/مساحت دفتری:۶۰ برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک:۳۷۹۲۳ مساحت کل ۱۰۰ / مساحت سالن: ۲۳۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۶۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0