خرید سالن و سوله جاده شهریار

خرید سالن و سوله جاده شهریار کد ملک :۳۹۱۵۷ مساحت کل :۲۰۰۰ / مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری:۱۲۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل: ۲میلیارد تلفن تماس: 09202020444 خرید اجاره سالن سوله,خرید سالن,اجاره سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خریدسوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله سالن شهریار

خرید سوله سالن شهریار کد ملک :۳۸۶۱۸ مساحت کل :۲۷۰۰۰ / مساحت سالن:۳۰۰۰ /مساحت دفتری:۵۰۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد۱۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۲۷میلیارد خریدسالن سوله،خرید سالن,خرید سوله,اجاره شهریار,خریدسالن شهریارخرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خریدسالن وسوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین شهریار

خرید زمین شهریار کد ملک :۳۸۰۰۵ مساحت کل : ۳۸۰۰ نوع سند: منگوله دار قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله شهریار

خرید سالن و سوله شهریار کد ملک :۳۷۹۵۰ مساحت کل :۳۰۰۰ / مساحت سالن:۱۶۴۴ /مساحت دفتری:۲۵۰ /سرایداری:دارد برق :  دارد ۱۰۰+۲۵آمپر     /   تلفن :  دارد ۶خط    / گاز:  دارد ۶۰g /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 فروش یا معاوضه با زمین یا ملک قابل ساخت مسکونی در تهران قیمت کل :۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله و سالن شهریار

اجاره سوله و سالن شهریار کد ملک :۳۷۹۴۰ مساحت کل : ۴۰۰۰/ مساحت سالن:۱۳۰۰ /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۱۰۰-۲۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد /    آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان      / اجاره ماهیانه :  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله ملارد

خرید سالن و سوله ملارد کد ملک :۳۷۹۲۱ مساحت کل :۶۹۰ / مساحت سالن: ۳۰۰/مساحت دفتری:۲۱۵ برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد  ۴خط   / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهریار,خرید سالن شهریار,خرید سوله شهریار,خرید سالن سوله شهریار,سالن سوله شهریار,سالن شهریار,سوله شهریار,خرید سالن و سوله ,خرید سالن و سوله شهریار,خرید سالن وسوله شهریار,سالن وسوله شهریار,سالن و سوله شهریار, فروش سوله شهریار,فروش سالن وسوله شهریار,فروش سالن و سوله شهریار,فروش سالن سوله شهریار
ادامه مطلب
  • 0