خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک :۳۸۰۴۱ مساحت کل : ۲۵۰/ مساحت سالن: ۱۲۵/مساحت دفتری:۶۰ برق :  دارد۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلفن تماس: 09202020444 خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن مامونیه

خرید سوله و سالن مامونیه کد ملک :۳۷۹۷۴ مساحت کل :۲۶۶۰ / مساحت سالن: ۸۵۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید مامونیه,خرید سالنمامونیه,خرید سولهمامونیه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله مامونیه ,سالن جاده مامونیه ,سوله مامونیه
ادامه مطلب
  • 0

خرید کارخانه شهرک صنعتی لیما

خرید کارخانه شهرک صنعتی لیما کد ملک :۳۷۹۶۶ مساحت کل : ۲۰۰۰/ مساحت سالن:۷۱۵ /مساحت دفتری: ۱۵۰/سرایداری:دارد برق :  دارد۳۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   داردشهرک+چاه شماره تماس:09202020444 کارخانه نیمه فعال  دستگاهای تولید کننده پلاستیک گل خانه ای قیمت کل :۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان خرید کارخانه قزوین,خرید سالن,خرید سوله,خرید کارخانه شهرک صنعتی لیما,خرید سالن قزوین,خرید کارخانه قزوین,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,کارخانه قزوین شهرک صنعتی لیما,سالن خرید قزوین ,سوله و کارخانه خرید قزوین
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن چهار دانگه

خرید سوله و سالن چهار دانگه کد ملک:۳۷۹۲۳ مساحت کل ۱۰۰ / مساحت سالن: ۲۳۰/مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد ۶۵آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن چهار دانگه,خرید سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن وسوله شور آباد

خرید سالن وسوله شور آباد کد ملک :۳۷۹۰۳ مساحت کل : ۶۸۰۰/ مساحت سالن:۲۲۰۰ /مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری: برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 فول امکانات قیمت کل :متری ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شور آباد,خرید سالن شور آباد,خرید سوله شور آباد,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سولهکمر شور آباد,سالن شور آباد ,سوله آزادگان شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار سالن چهار دانگه

اجاره انبار سالن چهار دانگه کد ملک :۳۷۸۹۷ مساحت کل :۲۷۰ / مساحت سالن:۱۲۵ /مساحت دفتری:۲۵ برق :  دارد  ۲۵ آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :  ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان اجاره انبار سالن سوله,اجاره انبار سالن,اجاره انبار سوله,اجاره انبار جاده آزادگان چهار دانگه,اجاره انبار سالن چهار دانگه,اجاره انبار سوله جاده آزادگان چهار دانگه,خرید سالن سوله  چهار دانگه ,سالن سوله جاده کمر بندی آزادگان,سالن جاده چهار دانگه ,سوله آزادگان چهار دانگه
ادامه مطلب
  • 0