خرید سالن در پاکدشت

کد فایل: 35020 متراژ کل زمین: 4000 آب: چاه ، برق: 50 آمپرگاز: در دست اقدام ، تلفن: داردوضعیت سند: 6 دانگ ،شماره تماس:09202020444قیمت:کارشناسی
ادامه مطلب
  • 0