خرید سالن در قرچک

کد فایل: 35005 ، متراژ کل زمین: 1200 آب: چاه ، سن بنا: نوساز برق: 50 آمپر مساحت اداری: 50 ، وضعیت سند: 6 دانگ شماره تماس:09202020444قیمت:کارشناسی
ادامه مطلب
  • 0