خرید سالن در سیمین دشت200متر

کد فایل: 35007متراژ کل زمین: 200 آب: داردمتراژ سوله: 200 برق: 50 آمپر ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 5/4 تلفن: دارد وضعیت سند: 6 دانگشماره تماس:09202020444قیمت:کارشناسی
ادامه مطلب
  • 0