خرید سوله در تهران2400متر

فروش 2400 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 36837 ، شماره تماس:09202020444               استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 2400 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: شهری وشهرک ، سن بنا: 7سال ، متراژ سوله: 900 ، نوع کف محوطه: ، برق: 300آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 60 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 40 ، تعداد خط تلفن: 4خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 1600000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 36837 سالن و سوله تهران تهران فروش 2400 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران220متر

فروش 220 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39313 ،شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 220 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 110 ، نوع کف محوطه: ، برق: 25آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 30 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 15000000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39313 سالن و سوله تهران تهران فروش 220 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران720متر

فروش 720 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39303 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 720 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: لوله کشی ، سن بنا: ، متراژ سوله: 384 ، نوع کف محوطه: ، برق: 200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 50 ، گاز: در حال اقدام ، ارتفاع دیوار: 7/5 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 3000000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39303 سالن و سوله تهران تهران فروش 720 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران270متر

فروش 270 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39191 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 270 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 245 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 60 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 1500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39191 سالن و سوله تهران تهران فروش 270 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران1200متر

فروش 1200 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39144 ،شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1200 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1100 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 500 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 5500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39144 سالن و سوله تهران تهران فروش 1200 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران1000متر

فروش 1000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39124 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: 15 ، متراژ سوله: 500 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 20 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 8 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفتر چه شهرکی ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39124 سالن و سوله تهران تهران فروش 1000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0