خرید سوله در تهران220متر

فروش 220 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39313 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 220 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 110 ، نوع کف محوطه: ، برق: 25آمپر ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 30 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 15000000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39313 سالن و سوله تهران تهران فروش 220 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران1680متر

فروش 1680 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39178 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1680 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 100آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 4خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 1400000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39178 سالن و سوله تهران تهران فروش 1680 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران1077متر

فروش 1077 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39045 ،شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1077 ، نوع کف سالن: ، آب: شهری ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+15آمپر+25آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 2خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 3500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39045 سالن و سوله تهران تهران فروش 1077 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران140متر

فروش 140 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38853 ، :شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 140 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 280 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 700000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38853 سالن و سوله تهران تهران فروش 140 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران 250متر

فروش 250 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38802 ، :شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 250 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 250 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 1400 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 700000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38802 سالن و سوله تهران تهران فروش 250 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران 1000متر

فروش 1000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38779 ، :شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 600 ، نوع کف محوطه: ، برق: 200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 75 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: 10 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 3300000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38779 سالن و سوله تهران تهران فروش 1000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0