خرید کارخانه مخصوص کرج

خرید کارخانه مخصوص کرج کد ملک :۳۹۱۷۵ مساحت کل :۲۰۶۷ / مساحت سالن:۱۴۰۰ /مساحت دفتری:دارد /سرایداری:دارد برق :  داردصنعتی      /   تلفن :  دارد     / گاز:  داردصنعتی  /   آب :   دارد معاوضه با ملک قیمت کل :۲/۵۰۰میلیون تلفن تماس: 09202020444 خریدکارخانه,خرید ,خرید کارخانه,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,خرید کارخانه جاده مخصوص,خرید کارخانه جاده مخصوص ,کارخانه شهید لشکری,کارخانه جاده مخصوص کرج,کارخانه جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن صنعتی

خرید سالن صنعتی کد ملک :۳۷۸۲۳ مساحت کل :۴۰۳۰۰ / مساحت سالن:۱۲۵۰۰ /مساحت دفتری: ۲۵۰/سرایداری: برق :  دارد  ۴۰۰کیلو وات     /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد /    آب :   دارد شماره تماس:09202020444 بادستگاه قیمت  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان قیمت کل :۴۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,خرید سوله کردان ,خرید سالن سوله کردان ,سالن سوله کردان,سالن کردان,سوله کردان کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله مخصوص

خرید سالن و سوله مخصوص کد ملک :۳۷۸۵۹ مساحت کل : ۱۱۰۰/ مساحت سالن: ۳۶۰/مساحت دفتری:۲۰۰ /سرایداری: برق :  دارد۳۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید جاده مخصوص کرج,خرید سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,خرید سوله جاده مخصوص,خرید سالن سوله جاده مخصوص ,سالن سوله شهید لشکری,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله مخصوص کرج

خرید سالن و سوله مخصوص کرج کد ملک :۳۷۳۸۵ مساحت کل :۴۸۶ / مساحت سالن:۲۲۰ /مساحت دفتری: ۷۰/سرایداری:۱۵ برق :  دارد ۲۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  ندارد     آب :   داردشرب نیست شماره تماس:09202020444 جرثقیل سقفی دارد قیمت کل :کارشناسی خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خرید سالن جاده مخصوص کرج,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خرید جاده کرج,سالن کرج,سوله جاده  کرج,سالن سوله جاده  کرج,خرید سالن سوله,اخرید سالن,خریدسوله,خرید سوله جاده مخصوص شهید لشکری,خرید سالن جاده مخصوص کرج شهید لشکری,خرید سالن سوله جاده مخصوص کرج شهید لشکری ,جاده مخصوص,جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0