خرید سوله ۳۱۴ متری قدیم کرج

خرید سوله ۳۱۴ متری قدیم کرج کد ملک :۳۷۹۷۷ مساحت کل :۳۱۴ / مساحت سالن: ۱۶۰شماره تماس:09202020444 ۷ تا قطعه ۳۱۴ متری زمین که در هر قطعه ۱۶۰متر سالن موجود میباشد. قیمت کل :کارشناسی قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله و سالن جاده قدیم کرج

خرید سوله و سالن جاده قدیم کرج کد ملک :۳۷۹۷۶ مساحت کل : ۱۰۰۰/ مساحت سالن:۳۸۰ /مساحت دفتری:۷۸ /سرایداری: برق :  دارد  ۵۰آمپر    /   تلفن :  دارد ۶خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومانخرید قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج, خریدسالن جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارگاه جاده قدیم

اجاره کارگاه جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۲۱ مساحت کل :۱۰۰ / مساحت سالن:۱۰۰ /مساحت دفتری: ۴/سرایداری: برق :  دارد ۳۲آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه : ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومانقدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله,خرید سالن,  سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سالن جاده قدیم

اجاره سالن جاده قدیم کد ملک :۳۷۸۶۳ مساحت کل :۱۵۰ / مساحت دفتری:۲۵ برق :  دارد ۳۲ آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان       / اجاره ماهیانه :    ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان               قدیم کرج,سوله جاده قدیم کرج,سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن سوله,خرید سالن,خرید سوله خرید سالن سوله جاده قدیم کرج,خریدسالن جاده قدیم کرج,خرید سوله جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج,سالن جاده
ادامه مطلب
  • 0