خرید سوله در تهران190متر

فروش 190 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39315 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 190 ، نوع کف سالن: موزائیک ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 100 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 1800000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39315 سالن و سوله تهران تهران فروش 190 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سوله در تهران

فروش 1467672 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39240 ، شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1467672 ، نوع کف سالن: ، آب: تانکر+لوله کشی ، سن بنا: ، متراژ سوله: 2100 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 400 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 2خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 2500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39240 سالن و سوله تهران تهران فروش 1467672 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران4100متر

فروش 4100 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39081 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 4100 ، نوع کف سالن: سیمان ، آب: شهرک ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1600 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 600 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 10 ، مساحت نگهبانی: 40 ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 4500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 10 39081 سالن و سوله تهران تهران فروش 4100 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران 1975متر

فروش 1975 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39067 ، شماره تماس:09202020444 استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1975 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: 200آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 100 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 5خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 2200000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39067 سالن و سوله تهران تهران فروش 1975 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران16000متر

فروش 16000 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 39035 ،شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 16000 ، نوع کف سالن: سیمان ، آب: شهرک ، سن بنا: ، متراژ سوله: 6000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 50آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 700 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 8 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: دارد ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دفترچه ایی ، قیمت کل: 8500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39035 سالن و سوله تهران تهران فروش 16000 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن در تهران 3750متر

فروش 3750 متر سالن و سوله در تهران کد فایل: 38932 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 3750 ، نوع کف سالن: سنگ ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 450 ، نوع کف محوطه: ، برق: 300آمپر ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: 6 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 1200000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38932 سالن و سوله تهران تهران فروش 3750 متر سالن و سوله در تهران

ادامه مطلب
  • 0