خرید زمین مسکونی کرج کردان

خرید زمین مسکونی کرج کردان کد ملک :۳۷۹۴۴ مساحت کل : ۶۰۰ برق :  دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۲۰۰/۰۰۰ تومان زمین صنعتی,زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین,خرید مسکونی کردان کرج ,خرید مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,خرید زمین مسکونی کردان کرج,زمین مسکونی کردان کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین احمد آباد مستوفی

خرید زمین احمد آباد مستوفی کد ملک :۳۷۹۳۷ مساحت کل : ۳۶۰۰ قیمت کل :توافقی شماره تماس:09202020444 فروش زمین احمد آباد مستوفی ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمیناحمد آباد مستوفی,خریدفروش زمین احمد آباد مستوفی,فروش زمین احمد آباد مستوفی,فروش زمیناحمد آباد مستوفی، فروش احمد آباد مستوفی,فروش احمد آباد مستوفی,خرید  زمین احمد آباد مستوفی,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مخصوص کرج

خرید زمین مخصوص کرج شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۹۳۱ مساحت کل :۲۰۰۰ قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خریدمخصوص کرج,خرید زمین شهید لشگری,خرید زمین جاده مخصوص,زمین خرید جاده مخصو کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین اشتهارد

خرید زمین اشتهارد کد ملک :۳۷۹۲۵ مساحت کل : ۳۲۰۰۰۰ برق :  دارد     /     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۸۰/۰۰۰ تومان خرید زمین سوله,خرید سالن,خرید زمین,خرید شهرک صنعتی اشتهارد,خرید زمینشهرک صنعتی اشتهارد,خرید زمین شهرک صنعتی اشتهارد,خرید زمین شهرک صنعتی اشتهارد, زمین شهرک صنعتی اشتهارد, زمین شهرک صنعتی اشتهارد, زمین شهرک صنعتی اشتهارد
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین گرمدره

خرید زمین گرمدره شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۹۲۲ مساحت کل : ۱۰۰۰ قیمت کل :متری ۵۵۰/۰۰۰ تومان فروش زمین مخصوص گرمدره فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین مخصوص گرمدره  
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین کلالک کرج

خرید زمین خرید زمین کلاک کرج شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۸۳۰

مساحت کل :۶۰۰۰

در ۶ طبقه ۳بر مناسب فروشگاه هتل  سالن تئاتر قیمت کل :۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید کلاک کرج,خرید زمینکرج کلالک,خرید زمین صنعتی کرج کلاک,زمین کلاک کرج
ادامه مطلب
  • 0