خرید زمین صفا دشت

خرید زمین صفا دشت کد ملک :۳۷۹۶۸ مساحت کل :۱۰/۰۰۰ چهار دیواری و ۱۰۰متر بنای قدیمی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۳۵۰/۰۰۰ تومان فروش زمین صفا دشت ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین صفا دشت,خریدفروش زمینصفا دشت,فروش زمین صفا دشت,فروش زمین صفا دشت فروش سالن سوله,فروش سالن,صفا دشت
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین سعید آباد

خرید زمین سعید آباد کد ملک :۳۷۹۶۵ مساحت کل : ۱۴۰۰ دیوارکشی کامل ۱۰۰۰ متر تجاری شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین سعید آباد ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین سعید آباد,خریدفروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد فروش سالن سوله,فروش سالن,خرید سوله,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین قلعه حسن خان

خرید زمین قلعه حسن خان شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۹۶۳ مساحت کل : 2۳۰ قیمت کل :۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین قلعه حسن خان ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین قلعه حسن خان,خریدفروش زمین قلعه حسن خان,فروش زمین قلعه حسن خان,فروش زمین قلعه حسن خان فروش سالن سوله,فروش سالن,خرید سوله,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین محمد شهر

خرید زمین محمد شهر شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۶۹۲ مساحت کل : ۲۴۰۰ قیمت کل :متری ۷۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین محمد شهر کرج، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین محمد شهر,خریدفروش زمین محمد شهر,فروش زمین محمد شهر,فروش زمین محمد شهر فروش زمین,فروش محمد شهر
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین گرمدره

خرید زمین گرمدره شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۹۵۹ مساحت کل : ۱۷ هکتار قیمت کل :متری ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین مخصوص گرمدره ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین ,خرید زمین ,خرید فروش زمین گرمدره,خریدفروش زمین گرمدره,فروش زمین گرمدره,فروش زمین گرمدره,فروش گرمدره
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین گرمدره

خرید زمین گرمدره کد ملک :۳۷۹۵۵ مساحت کل : ۴۲۰ متر و سند شش دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین مخصوص ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین گرمدره,خریدفروش زمین مخصوص  گرمدره,فروش زمین شهید لشگری مخصوص,فروش زمینگرمدره فروش زمین گرمدره
ادامه مطلب
  • 0