جاده مخصوص کرج وردآورد|فروش زمین صنعتی

جاده مخصوص کرج وردآورد|فروش زمین صنعتی کدملک:۳۸۸۳۵ مساحت کل : ۵۰۰۰ متر | زمین صنعتی نوع پروانه: مسکونی| تجاری| مجوز ساخت : ۲۷ طبقه ۲۷ هزار متر تراکم مفید مسکونی | ۱۶۰۰ متر تراکم مفید تجاری قیمت کارشناسی : ۳۵ میلیارد تومان  شماره تماس:09202020444 زمین صنعتی,زمین چهار دیواری,خرید زمین صنعتی,خرید زمین چهار دیواری,خرید زمین,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین رودهن

خرید زمین رودهن کد ملک :۳۸۹۵۱ مساحت کل : ۱۰۰۰۰۰ با مجوز ۲۵هزار متر ساخت قیمت کل :متری ۳۰۰ هزار تومان شماره تماس: 09202020444 فروش زمین رودهن ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین دماوند,خریدفروش زمین رودهن,فروش زمین دماوند,فروش زمین رودهن، فروش زمین رودهن
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین فیروز بهرام

خرید زمین فیروز بهرام کد ملک :۳۸۹۴۸ مساحت کل :۱۰۰۰ / مساحت سالن:۲۰۰ /مساحت دفتری:۶۵ /سرایداری:دارد برق :  دارد۲تا ۲۵آمپر      /   تلفن :  دارد۸خط     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد ۱۰۰متر تجاری قیمت کل :۱۲۰۰میلیارد شماره تماس: 09202020444 فروش زمین فیروز بهرام، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین اتوبان آزادگان,خریدفروش زمین فیروز بهرام,فروش زمین فیروزبهرام,فروش زمین اتوبان آزادگان، فروش زمین فیروز بهرام                                                                                                     
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین ورامین

خرید زمین ورامین کد ملک :۳۸۶۴۶ مساحت کل :۲۱۲ زمین ۷ هکتاری برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۶ میلیارد خرید زمین,خرید زمین ورامین ,خرید زمین جاده ورامین,خرید زمین ورامین,خرید زمین ورامین,زمین خرید ورامین
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین جاده قدیم

خرید زمین جاده قدیم کد ملک :۳۸۶۴۷ مساحت کل :۱۶۶۰۰ برق :  دارد۳فاز با کاربری چند منظوره مثل تجاری رفاهی و... قیمت کل :۴۱ میلیارد شماره تماس:09202020444 خرید زمین,خرید زمین جاده قدیم کرج,خریدزمین جاده قدیم,خرید زمین جاده قدیم کرج,خرید زمین فتح ,خرید زمین جاده قدیم کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین دارآباد تهران

خرید زمین دارآباد تهران کد ملک :۳۸۶۴۲ مساحت کل: ۹۷۰۰۰ متر که  شامل تجاری آموزشی ورزشی درمانی اختصاصی مسکونی به متراژهای مختلف برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳۱۰ میلیارد خرید زمین,خرید زمین دارآباد ,خریدزمین مسکونی و تجاری دار آبادخرید زمین تهران,خرید زمین صنعتی مسکونی تجاری دار آباد تهران,زمین خرید تجاری مسکونی تهران دارآباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین سعید آباد

خرید زمین سعید آباد کد ملک :۳۸۱۸۲ مساحت کل : ۱۰۰۰۰ برق :  دارد۴۰۰آمپر      /   سند :  دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین سعید آباد ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین سعید آباد,خریدفروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد، فروش زمین سعید آباد                                                                                                      ,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین شهر قدس

خرید زمین شهر قدس کد ملک :۳۸۱۲۴ مساحت کل : ۸۱۰ برق :  دارد / گاز:  دارد       سند:دارد / شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین قلعه حسن خان، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شهر قدس,خریدفروش زمین قلعه حسن خان,فروش زمین شهر قدس,فروش زمینقلعه حسن خان، فروش زمین قلعه حسن خان                                                                                                      ,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین سعید آباد

خرید زمین سعید آباد کد ملک :۳۸۰۷۹ مساحت کل : ۱۰۰۰۰ برق : دارد ۴۰۰آمپر / آب: تانکر / شماره تماس:09202020444 متری ۴۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شهریارجاده فتح ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین سعید آباد،خریدفروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد,فروش زمین سعید آباد، فروش زمین سعید آباد                                                                                                     ,
ادامه مطلب
  • 0