خرید زمین شور آباد

خرید زمین شور آباد کد ملک :۳۷۸۷۳ مساحت کل :۳۰۰۰۰ سند تک برگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :کارشناسی فروش زمین شور آباد ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمین شور آباد,فروش زمین شور آباد,فروش زمین شور آباد فروش شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین تهران

خرید زمین تهران کد ملک :۳۷۸۷۶ مساحت کل :۱۵۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین تهران ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران,خریدفروش زمین تهران,فروش زمین تهران,فروش زمین  فروش زمین فروش سالن,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین هشتگرد

خرید زمین هشتگرد کد ملک :۳۷۸۷۵ مساحت کل : ۱۲۴ هکتار/مساحت دفتری: ۳۰۰/سرایداری:دارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد۲ چاه ۴۰۰متری قیمت کل :۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان فروش زمین هشتگرد و آبیک، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین هشتگرد و آبیک,خریدفروش زمین  ,فروش زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک، فروش  زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین بوئین زهرا قزوین

خرید زمین بوئین زهرا قزوین کد ملک :۳۷۸۱۸ مساحت کل : ۵۰۰۰۰ برق :  دارد ۵۰آمپر  مجوز ساخت ۱۵۰۰ بنای سوله شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین و سوله قزوین  ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید سوله,خرید زمین ,خرید فروش زمین بوئین زهرا قزوین,خریدفروش زمین یافت آباد,فروش زمین و سوله قزوین بوئین زهرا،فروش زمین و سوله قزوین، فروش زمین سوله قزوین,فروش سالن،فروش سوله قزوین بوئین زهرا
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین جاده مخصوص کرج

خرید زمین جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۷۴۳۴ مساحت کل :۵۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۳۰ /سرایداری: برق :  دارد ۳ فاز      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاه مخصوص کرج ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین ,خرید فروش زمینشهید لشکری,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص ,فروش زمین شهید لشکری فروش زمین,فروش زمین,خرید زمین جاده مخصوص کرج شهید لشکری,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین جاده مخصوص کرج

خرید زمین جاده مخصوص کرج کد ملک :۳۷۴۱۰ مساحت کل : ۳۲۵ ملک چهار دیواری شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده مخصوص ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید مخصوص کرج,خرید زمین ,خرید فروش زمین مخصوص شهید لشکری,خریدفروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین مخصوص,فروش زمین مخصوص فروش مخصوص کرج,فروش جاده مخصوص کرج شهید لشکری
ادامه مطلب
  • 0