خرید زمین جاده مخصوص

خرید زمین مخصوص کد ملک :۳۸۹۶۹ مساحت کل :۳۰۰۰۰ سند: ۶ دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :قیمت کارشناسی خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید جاده مخصوص,خرید زمین مخصوص کرج,خرید زمین صنعتی شهید لشگری,زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مخصوص کرج

خرید زمین مخصوص کرج کد ملک :۳۷۹۴۹ مساحت کل : ۳۵/۰۰۰ متر ۸/۰۰۰ متر جواز صنعتی دارد. زمین چهار دیواری میباشد. شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۸۰۰/۰۰۰ تومان فروش  زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,فروش زمین جاده مخصوص کرج,زمینجاده مخصوص کرج,زمین جاده مخصو ص خرید زمین مخصوص ,خرید زمین مخصوص کرج,
ادامه مطلب
  • 0