خرید زمین کشاورزی شهر قدس

خرید زمین کشاورزی شهر قدس کد ملک :۳۸۹۲۴ مساحت کل : ۲۱۶۰۰ سند تک برگ قیمت کل :۱/۰۸۰ میلیارد شماره تماس: 09202020444 خرید زمین کشاورزی  قلعه حسن خان ،خرید زمین شهر قدس,خرید زمین شهر قدس,خرید زمین کشاورزی شهر قدس،خرید زمین،
ادامه مطلب
  • 0