خرید زمین در شهریار5500متر

فروش 5500 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39195 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 5500 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: سه فاز ، نوع کاربری: کشاورزی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6 دانگ ، قیمت کل: 1500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39195 زمین تهران شهر يار فروش 5500 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در شهریار48000متر

فروش 48000 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39024 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 48000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 30000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39024 زمین تهران شهر يار فروش 48000 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در شهریار7500متر

فروش 7500 متر زمین در شهر يار کد فایل: 38820 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 7500 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: صنعتی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 250000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38820 زمین تهران شهر يار فروش 7500 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین شهریار

خرید زمین شهریار کد ملک :۳۹۱۸۷ مساحت کل : ۴۰۷۰ سند:شخصی قیمت کل :متری ۶۰۰هزار تومان تلفن تماس: 09202020444 خرید زمین شهریار, اجاره سوله شهریاراجاره سالن وسوله شهریار,اجاره سالن و سوله شهریار,خرید زمین   شهریار خرید زمین,اخرید زمین شهریار
ادامه مطلب
  • 0