خرید زمین در دماوند7000متر

فروش 7000 متر زمین کشاورزی در دماوند کد فایل: 39307 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: دماوند ، متراژ کل زمین: 7000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39307 زمین کشاورزی تهران دماوند فروش 7000 متر زمین کشاورزی در دماوند

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در دماوند360متر

فروش 360 متر زمین در دماوند کد فایل: 38993 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: دماوند ، متراژ کل زمین: 360 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 750000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38993 زمین تهران دماوند فروش 360 متر زمین در دماوند

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در دماوند8000متر

فروش 8000 متر زمین مسکونی در دماوند کد فایل: 38908 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: دماوند ، متراژ کل زمین: 8000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 6000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38908 زمین مسکونی تهران دماوند فروش 8000 متر زمین مسکونی در دماوند

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در دماوند16400متر

فروش 16400 متر زمین در دماوند کد فایل: 38843 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: دماوند ، متراژ کل زمین: 16400 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 390000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38843 زمین تهران دماوند فروش 16400 متر زمین در دماوند

ادامه مطلب
  • 0