خرید زمین در کهریزک7500متر

کد فایل: 37255

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 7500 آب: چاه برق: تک فاز ، نوع کاربری: دامداری صنعتی ،وضعیت سند: شش دانگ منگوله دار

ادامه مطلب
  • 0