خرید زمین در ورامین

کد فایل: 19417 متراژ کل زمین: 1395000 ، نوع کف سالن: گلخانه ، آب: چاه آب عمیق با دینام ، سن بنا: 8 سال ، متراژ سوله: 10000 برق: 300 آمپر ، نوع کاربری: دارد ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ندارد ، ارتفاع دیوار: 3 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 2 ، ارتفاع تاج سوله: 5/4 وضعیت سند: 6 جلد سند منگوله دار ،

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در ورامین40000متر

فروش 40000 متر زمین در ورامين کد فایل: 39325 ، شماره تماس:09202020444استان: تهران ، شهر: ورامين ، متراژ کل زمین: 40000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: 2عدد کنتور+چاه عمیق ، سن بنا: ، متراژ سوله: 1000 ، نوع کف محوطه: ، برق: 3فاز+2کنتور ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 100 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: 7 ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 300000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39325 زمین تهران ورامين فروش 40000 متر زمین در ورامين

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در ورامین250متر

فروش 250 متر زمین در ورامين کد فایل: 39235 ،شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: ورامين ، متراژ کل زمین: 250 ، نوع کف سالن: ، آب: ندارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: تک فاز ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 16 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: قولنامه ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 500000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39235 زمین تهران ورامين فروش 250 متر زمین در ورامين

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در ورامین30500متر

فروش 30500 متر زمین کشاورزی در ورامين کد فایل: 39232 شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: ورامين ، متراژ کل زمین: 30500 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: کشاورزی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39232 زمین کشاورزی تهران ورامين فروش 30500 متر زمین کشاورزی در ورامين

ادامه مطلب
  • 0