خرید زمین در منطقه 22

کد فایل: 37226

دوقطعه زمین 6249 متر با پلاک ثبتی(9/2064) و 2873 متر با پلاک ثبتی(4165/1863) دارای تراکم750 با کاربری:تجاری و اداری

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0