خرید زمین در شهر قدس500متر

کد فایل: 37333

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 500 آب: چاه عمیق ، سن بنا: قدیمی برق: تک فاز ، نوع کاربری: صنعتی وضعیت سند: اوقافی

ادامه مطلب
  • 0