خرید زمین در شهریار2400متر

کد فایل:2400متر

سند:6دانگ/امکانات دارد/

آب و برق سر ملک 60متر بر دارد به خیابان 30متری و 40متر به کوچه 10متری 14500واحد مسکونی مسکن مهر پشت سر زمین در حال تغییر کاربری در اداره صنعت تجارت گردشگرری

قیمت:960میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در شهریار5500متر

فروش 5500 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39195 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 5500 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: سه فاز ، نوع کاربری: کشاورزی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6 دانگ ، قیمت کل: 1500000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39195 زمین تهران شهر يار فروش 5500 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در شهریار2316متر

فروش 2316 متر زمین مسکونی در شهر يار کد فایل: 39116 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 2316 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: مسکونی ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: عرصه و اوقافی ، قیمت کل: 3000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39116 زمین مسکونی تهران شهر يار فروش 2316 متر زمین مسکونی در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در شهریار500متر

فروش 500 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39114 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 500 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6 دانگ ، قیمت کل: 950000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39114 زمین تهران شهر يار فروش 500 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در شهریار30000متر

فروش 30000 متر زمین در شهر يار کد فایل: 39071 ، شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: شهر يار ، متراژ کل زمین: 30000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: دارد ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 1500 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39071 زمین تهران شهر يار فروش 30000 متر زمین در شهر يار

ادامه مطلب
  • 0