خرید زمین در تهران10000متر

فروش 10000 متر زمین در تهران کد فایل: 36834 ، شماره تماس:09202020444               ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 10000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: 10خط ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 36834 زمین تهران تهران فروش 10000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران5000متر

فروش 5000 متر زمین در تهران کد فایل: 39324 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 5000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 1000000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39324 زمین تهران تهران فروش 5000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران472متر

فروش 472 متر زمین در تهران کد فایل: 39314 ،شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 472 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: مشاع ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39314 زمین تهران تهران فروش 472 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران6000متر

فروش 6000 متر زمین در تهران کد فایل: 39247 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 100000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39247 زمین تهران تهران فروش 6000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران192000متر

فروش 192000 متر زمین در تهران کد فایل: 39228 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 192000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: جاری ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 500000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39228 زمین تهران تهران فروش 192000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0