خرید زمین در باقر شهر13000متر

کد فایل: 18619

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 13000 آب: دارد ، سن بنا: نوسازنوع کف محوطه: ، برق: 25 آمپر تک فاز ، نوع کاربری: پارکینگ گاز: دارد ، وضعیت سند: شش دانگ

ادامه مطلب
  • 0