خرید زمین در اتوبان ساوه2300متر

کدفایل:10840

متراژ ۲,۳۰۰

2300متر زمین محصور شده 2واحد سوله 18متری 2اتاق مدیریت اتاق کارگری باغچه پسته چاه آب دارای موتور سند رسمی شش دانگ ریشه صنعتی بر جاده مناسب هرنوع کار صنعتی و کشاورزی قیمت 700میلیون تومان

شماره تماس:09202020444

ادامه مطلب
  • 0