خرید زمین در آزادگان

کد فایل: 37407

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

وضعیت سند: شش دانگ / زمین دورش فنس کشی شده - ملک دو بر می باشد - مناسب پمپ گاز و بنزین

ادامه مطلب
  • 0