خرید زمین باقرشهر

خرید زمین باقرشهر کد ملک :۳۹۲۲۱ مساحت کل :۲۵۳۳۰ / سند: تک برگ مشاع ۱۰/۴۰۰ متر مجوز سردخانه از جهاد و قابلیت ۲۰ تن بار ۲ مداره قیمت کل :متری ۸۰۰هزار تومان تلفن تماس: 09202020444 خرید زمین,خرید زمین باقر شهر,خرید زمین باقر شهر,خرید زمین خالی باقر شهر,خرید زمین خالی,زمین خرید فروش باقر شهر
ادامه مطلب
  • 0