خرید زمین جاده مخصوص کرج

خرید زمین جاده مخصوص کرج مساحت کل : ۵۰۰۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵۰۰۰ تومان خرید زمین,خرید زمین جاده مخصوص کرج,خرید زمین جاده مخصوص کرج,خرید زمین جاده مخصوص کرج شهید لشگری,خرید زمین جاده مخصوص کرج٫خرید زمین جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0