خرید زمین در تهران6000متر

فروش 6000 متر زمین در تهران کد فایل: 39247 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 6000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 100000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39247 زمین تهران تهران فروش 6000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران100000متر

فروش 100000 متر زمین در تهران کد فایل: 39211 شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 100000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 120000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39211 زمین تهران تهران فروش 100000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران950متر

فروش 950 متر زمین در تهران کد فایل: 39132 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 950 ، نوع کف سالن: ، آب: ندارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ندارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ندارد ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: 6دانگ ، قیمت کل: 900000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39132 زمین تهران تهران فروش 950 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران 1000متر

فروش 1000 متر زمین در تهران کد فایل: 39027 ، :شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: تک برگ ، قیمت کل: 0 ، قیمت متری: 260000 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39027 زمین تهران تهران فروش 1000 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران255متر

فروش 255 متر زمین در تهران کد فایل: 39012 شماره تماس:09202020444، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 255 ، نوع کف سالن: ، آب: ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: ، قیمت کل: 12000000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 39012 زمین تهران تهران فروش 255 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین در تهران1500متر

فروش 1500 متر زمین در تهران کد فایل: 38982 ، شماره تماس:09202020444 ، استان: تهران ، شهر: تهران ، متراژ کل زمین: 1500 ، نوع کف سالن: ، آب: دارد ، سن بنا: ، متراژ سوله: 0 ، نوع کف محوطه: ، برق: دارد ، نوع کاربری: ، مساحت اداری: 0 ، گاز: ، ارتفاع دیوار: ، مساحت نگهبانی: ، تعداد خط تلفن: ، ارتفاع تاج سوله: ، سرمایش و نوع آن: ، گرمایش و نوع آن: ، وضعیت سند: قولنامه ایی ، قیمت کل: 330000000 ، قیمت متری: 0 ، ودیعه: 0 ، اجاره ماهیانه: 0 ، جرثقیل سقفی: 38982 زمین تهران تهران فروش 1500 متر زمین در تهران

ادامه مطلب
  • 0