خرید زمین تجاری تهران

خرید زمین تجاری تهران کد ملک :۳۷۹۵۶ مساحت کل : ۵۲۰۰۰ دارای ۳۲۰۲ متر بنای قدیمی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خریدزمین تجاری تهران,خریدزمین تجاری تهران,خرید زمین تجاری تهران,خرید زمین تجاری تهران,سالنزمین تجاری تهران ,زمین تجاری تهران
ادامه مطلب
  • 0