خرید زمین تهرانسر

خرید زمین تهرانسر کد ملک :۳۸۰۵۸ مساحت کل : ۴۸۰ قیمت کل :متری ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان تلفن تماس: 09202020444 فروش زمین تهرانسر، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج تهرانسرخریدفروش زمین شهید لشگری تهرانسر,فروش زمین تهرانسر,فروش زمین جاده مخصوص کرج تهرانسر                                                                                                     ,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین محمد شهر

خرید زمین محمد شهر شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۶۹۲ مساحت کل : ۲۴۰۰ قیمت کل :متری ۷۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین محمد شهر کرج، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین محمد شهر,خریدفروش زمین محمد شهر,فروش زمین محمد شهر,فروش زمین محمد شهر فروش زمین,فروش محمد شهر
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین گرمدره

خرید زمین گرمدره شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۹۵۹ مساحت کل : ۱۷ هکتار قیمت کل :متری ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین مخصوص گرمدره ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین ,خرید زمین ,خرید فروش زمین گرمدره,خریدفروش زمین گرمدره,فروش زمین گرمدره,فروش زمین گرمدره,فروش گرمدره
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین گرمدره

خرید زمین گرمدره کد ملک :۳۷۹۵۵ مساحت کل : ۴۲۰ متر و سند شش دانگ شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین مخصوص ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین گرمدره,خریدفروش زمین مخصوص  گرمدره,فروش زمین شهید لشگری مخصوص,فروش زمینگرمدره فروش زمین گرمدره
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین احمد آباد مستوفی

خرید زمین احمد آباد مستوفی کد ملک :۳۷۹۳۷ مساحت کل : ۳۶۰۰ قیمت کل :توافقی شماره تماس:09202020444 فروش زمین احمد آباد مستوفی ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمیناحمد آباد مستوفی,خریدفروش زمین احمد آباد مستوفی,فروش زمین احمد آباد مستوفی,فروش زمیناحمد آباد مستوفی، فروش احمد آباد مستوفی,فروش احمد آباد مستوفی,خرید  زمین احمد آباد مستوفی,
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین تهران

خرید زمین تهران کد ملک :۳۷۸۷۶ مساحت کل :۱۵۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری: /سرایداری: برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین تهران ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران,خریدفروش زمین تهران,فروش زمین تهران,فروش زمین  فروش زمین فروش سالن,
ادامه مطلب
  • 0