خرید زمین تجاری مخصوص کرج

خرید زمین تجاری مخصوص کرج کد ملک :۳۸۶۶۴ مساحت کل :۶۵۰۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 موقعیت تجاری قیمت کل :۲۰میلیارد فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مخصوص

خرید زمین مخصوص کد ملک :۳۸۶۸۴ مساحت کل : ۵۰۰۰ قیمت کل :۶میلیارد فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0

خرید سالن و سوله مخصوص

خرید سالن و سوله مخصوص کد ملک :۳۸۰۷۰ مساحت کل :۱۰۰۰۰ / مساحت سالن:۱۲۰۰ /مساحت دفتری:۴۸۰ /سرایداری:۸۰ برق : دارد ۳فاز   /   تلفن : دارد     / گاز: دارد /   آب : داردچاه شماره تماس:09202020444 فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج                                                          
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین جاده مخصوص

خرید زمین  جاده مخصوص کد ملک :۳۸۰۹۱ مساحت کل : ۳۳۵ برق : دارد۳فاز شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج                                                          
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مخصوص کرج

خرید زمین مخصوص کرج کد ملک :۳۸۰۳۹ مساحت کل :۲۴۰۰۰ / مساحت سالن: ۳۰۰۰۰ برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 دارای عدم خلاف، قیمت کل :متری ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده مخصوص کرج ، فروش جاده مخصوص,خرید زمین ،خرید زمین شهید لشگری خرید فروش زمین جاده مخصوص کرج,خریدفروش زمین مخصوص,فروش زمین شهید لشگری,فروش زمین جاده مخصوص کرج
ادامه مطلب
  • 0