خرید زمین شور آباد

خرید زمین شور آباد کد ملک :۳۷۴۳۷ مساحت کل :۲۰۰۰۰ زمین صنعتی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شور آباد، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمین شور آباد,خریدفروش زمین شور آباد,فروش زمین  شور آباد,فروش زمین زمین شور آباد، فروش زمین شور آباد,فروش زمین،فروش زمین شور آباد
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین جاده قدیم

فروش زمین جاده قدیم کد ملک :۳۷۷۴۸ مساحت کل : ۵۷/۰۰۰/  مساحت دفتری:۵۰۰ برق :  دارد پست برق اختصاصی       / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 فوری فروش قیمت کل :متری ۶۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده قدیم کرج، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمینجاده قدیم کرج(فتح),خریدفروش زمین میدان شیر پاستوریزه,فروش زمین فتح جاده قدیم,فروش زمین زمین جاده قدیم فتح میدان شیر پاستوریزه، فروش زمین جاده قدیم,فروش زمین،فروش زمین فتح جاده قدیم
ادامه مطلب
  • 0