خرید زمین اسلامشهر

خرید زمین اسلامشهر کد ملک :۳۸۸۰ مساحت کل : ۴۰۰۰۰ برق :  دارد ۲۰۰آمپر  / گاز:  دارد  /   آب :   داردچاع عمیقشماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۴۰۰/۰۰۰ تومانفروش زمین اسلامشهر ، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین اسلامشهر,خریدفروش زمین اسلامشهر,فروش زمین اسلامشهر,فروش زمین اسلامشهر فروش زمین اسلامشهر
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین هشتگرد

خرید زمین هشتگرد کد ملک :۳۷۸۷۵ مساحت کل : ۱۲۴ هکتار/مساحت دفتری: ۳۰۰/سرایداری:دارد شماره تماس:09202020444 برق :  دارد       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد۲ چاه ۴۰۰متری قیمت کل :۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان فروش زمین هشتگرد و آبیک، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین هشتگرد و آبیک,خریدفروش زمین  ,فروش زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک، فروش  زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک,فروش زمین هشتگرد و آبیک
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین مخصوص

خرید زمین مخصوص کد ملک :۳۷۴۸۹ مساحت کل : ۱۹۰۰۰ زمین خالی شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین جاده مخصوص، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین جاده مخصوص,خریدفروش زمین  جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص، فروش  زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص,فروش زمین جاده مخصوص
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین مسکونی تهران همت

فروش زمین مسکونی تهران همت کد ملک :۳۷۸۰۸

مساحت کل : ۲۰۰۰متر

قیمت کل: کارشناسی شماره تماس:09202020444 ۲قطعه زمین تفکیکی محصور نشده فروش زمین تهران همت، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین تهران همت,خریدفروش زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت,فروش زمینتهران همت، فروش  زمین تهران همت,فروش زمین تهران همت
ادامه مطلب
  • 0