خرید زمین کلالک کرج

خرید زمین خرید زمین کلاک کرج شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۸۳۰

مساحت کل :۶۰۰۰

در ۶ طبقه ۳بر مناسب فروشگاه هتل  سالن تئاتر قیمت کل :۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید زمین,خرید زمین صنعتی,خرید کلاک کرج,خرید زمینکرج کلالک,خرید زمین صنعتی کرج کلاک,زمین کلاک کرج
ادامه مطلب
  • 0